Inlägg av grundin

Inspiration

Här hittar du klipp och artiklar som kan inspirera dig på din resa hem till dig själv. En av mina stora inspirationskällor är Brene Brown. Brene pratar mycket om sårbarhet, mod, skam och att våga vara sig själv. Det är ett ämne som många av mina klienter tittar på och arbetar med. www.brenebrown.com  

Kurs i Gävle 2020

”Din framtid styrs av ditt förflutna” Vad håller oss tillbaka? Det första steget av kursen fokuserar på vårt förflutna. På vilket sätt styrs vi av tidigare relationer, präglingar och upplevelser och vad kan vi göra för att frigöra oss från dessa och uppleva mer glädje i nuet? Vi människor lagrar tidigare händelser som kan stanna […]

© Copyright - Anna Nordlöw Producerad av Next Step Media