SAMTALSTERAPI

ANNA NORDLÖW

DÅLIGT MÅENDE OCH PSYKISK OHÄLSA ÄR EN SUND REAKTION PÅ EN OSUND SITUATION

Oavsett anledning till att livet känns ohanterligt just nu så längtar du förmodligen efter större mening och någon form av förändring. Samtalsterapi kan vara ett sätt att identifiera vad som håller dig tillbaka. En väg till nya insikt och större medvetenhet om din historia, vem du är och vad du vill framåt.

Första steget är att kontakta mig för ett kostnadsfritt samtal. Om du behöver kommer jag att hjälpa dig att sätta ord på vart du befinner dig för att sedan berätta hur jag tror att jag kan göra skillnad för dig. Hur ofta och hur länge terapin ska pågå bestäms utifrån dina behov och önskemål. Tillsammans utforskar vi dina tankar, känslor och beteenden så att du kan bearbeta och förändra det som står i vägen för den du egentligen är och vill vara. Ökad självkännedom kommer att ge dig ökad förmåga att ta hand om dig själv och dina behov.

”Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse”

– Tomas Tranströmer

© Copyright - Anna Nordlöw Producerad av Next Step Media