DIN RELATIONELLA PT

ANNA NORDLÖW

Hur tränad är du i dina relationer?

Vi har många relationer som ska fungera. Det är relationen till vår partner, föräldrar, syskon, barn, vänner, arbetskamrater, chefer, grannar – listan kan göras lång. Vi har ju också den längsta relationen av alla, den till oss själva.

Vill du bli bättre på att ge och ta emot kärlek, uttrycka din uppskattning, säga ja när du menar ja och nej när du menar nej, känna dina behov osv. Hur du lärde dig att knyta an till andra människor som barn påverkar dina relationer som vuxen mer än du kanske tror? Vi kan tänka oss att våra första personliga tränare på det relationella planet var våra föräldrar. Det präglar oss, i olika utsträckning, resten av våra liv.

Vad längtar DU efter?

Jag har en förmåga att snabbt hitta in till kärnan av de svårigheter som mina klienter kommer med och har lätt för att inspirera till att våga börja göra annorlunda. Ta rädslan i den ena handen och mig i den andra så går vi tillsammans mot det du önskar.

”Your not stuck!

Your just committed to certain patterns of behavior because

they helped you in the past.

Now those behaviors have become more harmful then helpful.

The reason you can´t move forward is because you keep

applying an old formula to a new level in your life.

Change the formula to get a different result.”

– Emily Maroutian

© Copyright - Anna Nordlöw Producerad av Next Step Media