Kurs i Gävle 2020

”Din framtid styrs av ditt förflutna”

Vad håller oss tillbaka? Det första steget av kursen fokuserar på vårt förflutna. På vilket sätt styrs vi av tidigare relationer, präglingar och upplevelser och vad kan vi göra för att frigöra oss från dessa och uppleva mer glädje i nuet? Vi människor lagrar tidigare händelser som kan stanna kvar i kroppen och psyket och störa vår uppfattning och tolkning av det som sker i nuet. Om vi frigör dessa blockeringar går vi vidare mot en framtid som inte längre styrs av tidigare negativa upplevelser. För att kunna göra detta behöver vi först utveckla förmågan att observera oss själva för att kunna analysera vad vi behöver göra för att slutligen kunna transfomera oss själva.

https://www.joyforlife.se/fran-observation-till-transformation/

 

 

© Copyright - Anna Nordlöw Producerad av Next Step Media