COACHING

ANNA NORDLÖW

Vill du veta hur stor din egentliga potential är och är nyfiken på att sätta tydliga och inspirerande mål? Kanske har du redan stora insikter om vad som hindrar dig från fortsatt utveckling men upplever att tröskeln för att G Ö R A annorlunda är för hög. Min fulla övertygelse är att du kan uppnå det du drömmer om och att det många gånger finns närmare än vad vi tror.

Är du redo att ta nya kliv i arbetslivet eller på andra specifika områden utmana dig själv. Dina behov och önskemål kommer att avgöra hur ofta vi ses och över vilken tidsperiod. Vi fokuserar framåt samtidigt som vi kommer att ägna tid till att förstå vad som håller dig tillbaka. Efter avslutad coaching kommer du att förstå dig själv ur ett större perspektiv med möjligheten att använda dig av samma nycklar för att låsa upp fler områden i ditt liv.

Från tanke till beslut. Från beslut till handling. Från handling till resultat.

”Change is inevitable, but personal growth is a choice”

– Bob Proctor

© Copyright - Anna Nordlöw Producerad av Next Step Media